Skip to main content
Партньорски взаимоотношения

Любов от гузна съвест

By март 23, 2020май 18th, 2020No Comments

„ Тя изтичала да провери кой е, но когато отворила вратата, видяла отпред жабока. И тогава тя бързо тръшнала вратата и се върнала на масата. Кралят забелязал, че сърцето й бие до пръсване и казал:
– Дете мое, защо се страхуваш, да не би пред вратата да стои великан и да иска да те отведе?
– О, не”– отговорила тя, не е великан, а един отвратителен жабок.
– Какво иска жабока от тебе?
– Ох, скъпи татко,вчера, когато седях край кладенеца в гората и играех, златното ми кълбо падна във водата. И тъй като много плаках, жабокът ми го извади, а тъй като той настояваше, аз му обещах да бъде мой приятел. Но аз не си мислех, че той може да излезе от водата. И ето че сега той чака навън и иска да дойде при мене.
В това време отново се почукало и се чул глас:
– Хайде малка кралска дъще,
отвори пусни ме в къщи!
Те забрави ли, че вчера
твоето кълбо намерих
и че ти ми дума даде
там до кладенеца хладен.
Хайде малка кралска дъще,
отвори, пусни ме в къщи!
Тогава кралят казал:
– Каквото си обещала, трябва да изпълниш. Върви и му отвори.”

Защо точно кралската дъщеря става и отваря вратата? Несъмнено тя се досеща кой стои там. Не е ли все пак вълнуващо, че някой ти обръща толкова много внимание? – „ Никога не съм го харесвала кой знае колко, но той полагаше много усилия да ме спечели, а това беше толкова приятно , че…”

В поведението на кралската дъщеря приказката представя нещо, което на професионален език наричаме амбивалентност. Тук присъстват, както отблъскване / тя е избягала/, така и привличане / тя става и отваря вратата/. Отблъскването не е толкова силно, че вратата просто да остане затворена, привличането не е толкова силно, че принцесата действително да я отвори, т.е. кралската дъщеря или жената принцеса не може да поставя ясни граници. Усетът й казва : „ Не мога да дам това, което жабокът иска от мен”. И все пак не успява категорично да каже „не”. Това е нейното слабо място. А и той напира, как да го спре? Та нали тя също копнее за партньор. Как би могла да се откаже от това, казвайки категорично „не”!

От какво има нужда принцесата в тази ситуация, когато седи на масата треперейки, с биещо до пръсване сърце, без да може да намери сама смелост да каже „не”? от какво има нужда това беззащитно същество в своята амбивалентност? От някой, който да й предложи закрила и ориентация: от силна родителска фигура.

На пръв поглед такава сякаш има. Бащата крал пита угрижен: „ Дете мое, защо се страхуваш, да не би пред вратата да стои великан и да иска да те отведе?” по-късно той предлагаш сякаш и ориентация: „ Каквото си обещала, трябва да изпълниш. Върви и му отвори.” Но нещо ни притеснява. Грижовния въпрос твърде много недовижда реалната ситуация на дъщеря му. Бащата крал смята, че нейният свят все още е населен с великани, приказни същества и творения на детската фантазия, които могат да бъдат прогонени с успокоителни бащини думи, изречени при това с чувство на превъзходство. В действителност това „дете” отдавна е напуснало света на детството и има големи трудности в общуването. У нас се събужда подозрението, че въпросът му е по-скоро родителска превземка, отколкото родителска загриженост. А ориентацията, която той дава е празна морална формула, която изобщо не отговаря на ситуацията и нуждите на кралската дъщеря. Нейният страх и объркване той посреща с един абстрактен принцип: „ Каквото си обещала, трябва да изпълниш”. Той не се интересува как се е стигнало до това, обещание, какво всъщност се е случило при кладенеца. Той вече знае решението на проблема , при това бързо и категорично. А как се чувства кралската дъщеря, не е от голямо значение.

Тук отново ясно се вижда, че животът на кралската дъщеря е подвластен на едностранчивия мъжки принцип и женско-майчинското не излиза на преден план. В него царуват морални принципи и логически заключения, а не вчувстване и разбиране на конкретната ситуация. Важно е единствено дъщерята да бъде послушно момиче, което да „функционира „добре и да дава поводи на бащата крал да се усеща в превъзхождаща позиция и да харесва своята морална порядъчност.

Жената принцеса е имала такива родители. До нея е достигнало посланието, че самата тя не е ценна и значима, ролята й е да бъде мило, сияйно и адаптивно дете, за да бъде харесвана от родителите си и да им дава усещането, че са добри родители. Те не са я научили на действително важните неща в живота, например как човек създава връзки и какво означава да станеш жена. Предлагани са й единствено абстрактни принципи, които тя е овътрешностявала като свой собствен „ Аз-родител”. С този „ Аз-родител” тя търси опора и ориентация в живота, но не ги намира. Тя не може истински да се грижи за себе си и своите потребности, защото не притежава един „ хранещ Аз-родител”, а конфронтира своите собствени чувства – страх и сърцебиене – с моралните принципи на нейния критичен „ Аз-родител”.при това същото важи дори и за обещания, които както и в приказката – изобщо не могат да бъдат изпълнени. В своята амбивалентност и липса на ориентация жената принцеса няма на разположение ясен и помагащ „Аз-родител”, защото собствените й родители не са й предложили добър модел. Следователно тя не притежава ориентир и закрила в живота, загърбва собствените си чувства и се поддава на натиска отвън и отвътре.

Жабокът сякаш интуитивно усеща това. Докато принцесата разказва, той налива масло в огъня. „ Даде ми дума, приеми ме”.така той предлага на краля и на „критичния Аз-родител” на жената принцеса ключовата дума: „ каквото си обещала трябва да изпълниш”. Конфликтът се разрешава не с обръщане към нейните чувства и възможности, а с посягане към унаследени морални принципи, които са валидни на всяка цена, дори и ако погубват човека. На това място в историята на връзката е направена следващата крачка. Принцесата отваря вратата. Нейната гузна съвест, родителските морални принципи и собствената й нерешителност отново са препречили пътя на раздялата.

Моралът и моралните задължения често играят голяма роля във връзките принцеса –жабок. С безпомощност / вземи ме с теб, аз не мога да тичам като теб”/ и морални апели /”дума даде”/ мъжът жабок лесно може да накара жената принцеса да се почувства гузна. Нейният собствен критичен „Аз-родител” става негов съюзник и този подход се превръща в мощна стратегия за изтръгване на нещо, което не се ражда от само себе си, а именно благосклонност, както и за обезсилване на нещо, което е в противоречие с желанията му, а именно нейната дистанцираност.

Важно е да се отбележи, че когато скачеността „помощ за любов – любов за помощ” вече не е ефективна, жабокът прибягва до ново средство – това на моралния натиск. Любовта между мъж и жена или съществува сама по себе си, като дар, без условия и предпоставки, или изобщо не съществува. Тя не може да бъде подмамена с отзивчивост и помощ, още по-малко изтръгната с морални съображения. „ Но ти нали ми каза..” ако с този упрек се завежда иск за любов, изобщо не се оставяйте да бъдете въвлечени в подобен разговор, той със сигурност ще завърши с безсмислени разправии.

Нека все пак не забравяме нуждите на мъжа жабок, които пораждат това желание за изтръгване на любов с морални аргументи и предлагане на помощ. Той отново преживява това, което толкова често му е било причинявано в отношенията с неговата майка: тя не е била до него, на негово разположение и той е трябвало да прибягва до все по силни средства, за да осъществява контрол над нея и да я обвързва към себе си. Сега той използва същите манипулации, които някога е научил, защото вижда надвиснала опасността, любимата да му се изплъзне и той да трябва отново да се гмурне в дълбините.

Често се среща подобно манипулативно поведение – да се покажеш на другия готов да помогнеш или пък безпомощен, или да му вмениш чувство за вина. Разбира се, само по себе си това поведение е лошо. Но нека не забравяме екзистенциалната нужда, която го е породила: отчаяният опит да се изтръгне насила нещо, което се получава единствено като дар, но от което човек се нуждае на всяка цена, за да съществува.

Аз те обичам , защото се нуждая от теб

 

Даниела Василева

Абонирайте се за моят блог

Aбонирайте се, за да получавате последните статии, съвети, новини за мойте работилници и още много. Обещавам да не изпращам спам и да уважавам вашето лично пространство.