Skip to main content

Мисловна рафинерия

Психолог Даниела Василева

Ние всички живеем под едно и също небе, но имаме различни хоризонти.

Имате нужда да споделите, да се чуете? Преживявате проблем или състояния, които ви тревожат? Чувствате се объркани и не знаете как да реагирате?

При възникване на обстоятелства, които възпрепятстват уговорената среща, моля да съобщите навреме за това.

Каква е моята мисия?

Да слушам, да чувам, да разбирам, да съм съпричастна.
Но! И!
Да търся пътя, надеждата, вярата, очарованието
и смисъла в живота,в действието, в обичането!

ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ СВЯТ БЕЗ ГРАНИЦИ

Психолог Даниела Василева

Дъщеря, жена, майка, съпруга, приятелка, професионалист. Оптимист по природа. Добронамерена и често търпелива. Отзивчива и общителна. Понякога работохолик, друг път с добра доза мързеливост. Чуваща. Търсеща. Човек.

 • Магистър психолог
 • Автор и водещ на тренинги
 • Председател на сдружение Свят без граници и психично здраве
 • Член на клуб Психология Варна
 • Съосновател на платформа Осъзнато майчинство
 • Съосновател на Академия здраве
 • Член на научно изследователски проект „ Идентифициране на проблема насилие и регулацията му в съвременното българско общество. Ролята на образователната система за превенция на насилието“
Психолог Даниела Василева

Добрият психолог се изгражда с непрекъснато усъвършенстване.

Квалификации и Практика 

 • Магистър по психология
 • Обучение при проф.д-р Марко Джанини
 • Обучена в Българска асоциация по Когнитивно –поведенческа терапия – БАКПП
 • Бакалавър по психология
 • Обучение при проф.д.пс.н. Лариса Цветкова
 • Обучение в Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия –БАХХ
 • Бакалавър по педагогика
 • Обучение при д-р Арно Ремес
 • Обучена в Дружеството по позитивна психотерапия – ДППБ
 • Магистър по психология
 • Бакалавър по психология
 • Бакалавър по педагогика
 • Обучена в Българска асоциация по Когнитивно –поведенческа терапия – БАКПП
 • Обучена в Дружеството по позитивна психотерапия – ДППБ
 • Обучение в Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия –БАХХ
 • Обучение при проф.д-р Марко Джанини
 • Обучение при проф.д.пс.н. Лариса Цветкова
 • Обучение при д-р Арно Ремес
 • Консултиране на подрастващи, юноши и възрастни
 • Тревожни състояния, панически атаки, фобии
 • ОКР /обсесивно компулсивно разстройство /
 • Депресивни състояния
 • Стрес и посттравматични стресови разстройства
 • Бърнаут
 • Проблеми във взаимоотношенията и общуването
 • Проблеми в изграждане на дългосрочни взаимоотношения
 • Агресивно поведение
 • Емоционални кризи
 • Затруднения в адаптацията и поведението
 • Ниска самооценка
 • Житейски затруднения, загуби, кризи
 • Емоционална интелигентност
 • Фамилно консултиране
 • Личностно развитие
 • Групови тренинги и семинари
 • Обучение и подкрепа на родители във възпитателния процес
 • Консултиране на подрастващи, юноши и възрастни
 • Тревожни състояния, панически атаки, фобии
 • ОКР /обсесивно компулсивно разстройство /
 • Депресивни състояния
 • Стрес и посттравматични стресови разстройства
 • Бърнаут
 • Проблеми във взаимоотношенията и общуването
 • Проблеми в изграждане на дългосрочни взаимоотношения
 • Агресивно поведение
 • Емоционални кризи
 • Затруднения в адаптацията и поведението
 • Ниска самооценка
 • Житейски затруднения, загуби, кризи
 • Обучение и подкрепа на родители във възпитателния процес
 • Емоционална интелигентност
 • Фамилно консултиране
 • Личностно развитие
 • Групови тренинги и семинари
Красива алея в парка

Реалността е такава, каквато е!

От Мен За Теб

Отмина времето, в което да отидеш на психолог бе някак срамно, все едно си признаваш, че ти „ хлопа дъската“, не можеш да се справиш или че си болен.

Искрено вярвам, че ти си човек, който може да направи разлика между психолог и психиатър. Психиатърът е лекар, диагностицира, лекува, предписва медикаменти. Психологът работи със здрави хора, които преживяват проблем, загуба, невъзможност да се справят с житейски ситуации, кризи, тежки мисловни модели… както сам се досещаш за това няма хапчета.

Свържете се с мен

Какво ви очаква ?

Кабинетът На Психолога  

Кабинетът на психолога е пространство, което е защитено. В него можеш свободно да говориш за това, което те вълнува, натъжава, тревожи, търсиш решение или промяна.

Психологът не съди, не оценява, не дава съвети, не разследва, не търси вина. Интересува се от твоите преживявания, как ти преживяваш един или друг факт. Работи върху подбудите и моделите, които водят до неудовлетворителни преживявания.

Психологът не работи с готови рецепти. Всеки човек е различен, има различна история, страдание, болка, ресурс. Не очаквай съвети, план за действие и решения. Психологът не прави това.

Работата с психолог е сложна работа над себе си, но е прекрасен път към самия теб. Да осъзнаеш и да вземеш решение е много по-труден процес, отколкото да получиш готов съвет / готовият съвет винаги е базиран на опитността на съветващия, но дали би ти свършил работа?/. Убедена съм и вярвам, че всеки човек е уникален със своята опитност, жизнен път, психичен свят и ресурси за справяне. И точно в това се крие магията на качественото живеене – да откриваш своите отговори.

Ще цитирам думите на мой клиент:

” Когато идвам при теб, идвам на среща с моята душа”.

След няколко срещи с клиент, обикновено чувам:

„ Защо търпях, трябваше да го направя по-рано!“

Когато имате усещането, че нещо пречи да сте успешни в ежедневието си, във връзките си, в работата си, в родителстването си. Не е нужно дълги години да живеете объркани, нещастни и изгубени в страхове, тревоги и конфликтни ситуации. Чакайки разболявате тялото си, бягате във фантазии и бездействие или в работа, атакуват ви съмнения и безпокойства, с други думи качественото живеене става химера.

 • Не можете да се справите със състояния на потиснатост, страх, гняв, вина, тревожност
 • Чувствате се депресирани или без сили да продължите
 • Имате конфликти във взаимоотношенията
 • Намирате се в състояние на постоянен стрес
 • Не умеете да общувате – затворен, срамежлив
 • Имате проблеми с вашето дете
 • Живеете не така, както ви се иска, желаете да промените нещата, но се колебаете или не знаете как
 • Имате проблеми в партньорството
 • Преживявате травматично събитие – смърт, болест, развод, загуба
 • Кризисни ситуации
 • Психосоматични заболявания
 • Желание за личностно израстване / задълбочаване на самопознанието, развитие на емоционалната интелигентност/
 • Преживяване на специфични емоционални състояния и симптоми на тревожност, страхове, паника, тъга, апатия, сексуални смущения, промени в съня и храненето
 • Не можете да се справите със състояния на потиснатост, страх, гняв, вина, тревожност
 • Чувствате се депресирани или без сили да продължите
 • Имате конфликти във взаимоотношенията
 • Живеете не така, както ви се иска, желаете да промените нещата, но се колебаете или не знаете как
 • Намирате се в състояние на постоянен стрес
 • Не умеете да общувате – затворен, срамежлив
 • Имате проблеми с вашето дете
 • Имате проблеми в партньорството
 • Преживявате травматично събитие – смърт, болест, развод, загуба
 • Желание за личностно израстване / задълбочаване на самопознанието, развитие на емоционалната интелигентност/
 • Кризисни ситуации
 • Преживяване на специфични емоционални състояния и симптоми на тревожност, страхове, паника, тъга, апатия, сексуални смущения, промени в съня и храненето
 • Психосоматични заболявания

За да се срещнем е необходимо първо да си запишете час. Насърчавам ви да го направите по телефона, защото така ще можем да разменим по няколко думи.
Не е нужно да имате никаква предварителна подготовка преди да дойдете в кабинета за първата ни среща.
Ако за първи път отивате на психолог е възможно да се чувствате притеснен и объркан. Това е съвсем обяснимо и в абсолютна норма. Ще бъдете предразположени и неусетно напрежението ще отмине.
Важно е да помните, че в работата ни ние създаваме доверителна връзка, в нея няма йерархия, а разбиране, емпатия, автентичност…

Продължителност на сесиите в моята практика:

Деца – 40 мин. | Възрастни – 60 мин | Фамилна терапия – 90 мин.

 Деца

Ако желаете да работя с детето ви, първата консултация е само с вас, родителите, за да споделите вашите притеснения, да получите нова гледна точка към случващото се и да се ангажирате със затвърждаване на новия процес. На първата консултация с детето, то ще бъде придружено от един от родителите, докато създам доверителна връзка с детето и то се почувства спокойно да остане насаме с мен. Комуникацията с родителите не се извършва след всяко посещение на детето.

 Важно

Информацията предоставена по време на сесиите е поверителна и не може да бъде споделена извън консултативната работа, освен ако има животозастрашаваща ситуация, тогава клиента ще бъде уведомен за намерението на психолога да прекрати конфеденциалността.

Нямате възможност за лична среща?

Онлайн Консултиране

 • Онлайн консултирането е добър вариант, ако се намирате в друг град или държава и желаете да се срещнете с мен. Консултациите се провеждат така, както в кабинета, с тази разлика, че са опосредствани от електронно устройство.
 • За да започнем онлайн работа с вас е необходимо да се свържете с мен и да запишем вашия час.
 • За да протича работата ни ефективно е необходимо да си осигурите пространство в което да се усамотите и да няма никакви дразнения идващи от други хора, телефон, телевизор и т.н.
 • Онлайн консултациите провеждам по skype, viber, masenger. Важно е да осигурите добро качество на интернета.
 • Наличието на камера и микрофон са важни за качеството на нашата работа.
 • Заплащането на консултацията се извършва предварително по банков път.
 • Сесията е с продължителност 60 мин.
 • Договорката за час се прави по българско време.
Даниела Василева, психолог във Варна

Въпрос? Искате да запазите час?

Понякога преди да се доверите имате нужда да чуете гласа на психолога или да зададете някакъв въпрос . Ако не отговоря на вашето обаждане, означава, че съм в работен процес. Ще ви върна обаждане при първа възможност. Това е най- краткия път за записване на час. Не се колебайте да го направите на +359 889281952 или psy@danivasileva.com.

  Отностно

  Име

  Имейл

  Телефон

  Съобщение

  Абонирайте се за моят блог

  Aбонирайте се, за да получавате последните статии, съвети, новини за мойте работилници и още много. Обещавам да не изпращам спам и да уважавам вашето лично пространство.